Parapety Konglomeraty

Konglomerat stanowi mieszankę rozdrobnionych kamieni naturalnych oraz łączącego je spoiwa. O atrakcyjności sztucznego kamienia decyduje nie tylko jego stosunkowo niska cena, lecz także inne zalety. Oto one:

  • szeroka gama kolorystyczna dzięki stosowaniu różnych pigmentów,
  • różnorodność teksturowa powierzchni,
  • odporność na działanie wysokich temperatur i środków chemicznych,
  • możliwość ponownego przeszlifowania w przypadku wystąpienia zarysowań,